coherent logo

Projekt Leírása

A projekt keretében pozitív irányú szemléletformálásra törekszünk a fiatalok körében annak érdekében, hogy a társadalmak aktív alakítóivá válhassanak. FONTOS – Au európai fiataloknak célzott eszközökre, jó gyakorlatokon alapuló tapaszatalatokra, valamint erősebb kompetenciákra van szüksége ahozz, hogy kiteljesíthessék a bennük rejlő potencioálokat.

KA3 – SZAKPOLITIKAI REFORM TÁMOGATÁSA EUROPEAN YOUTH TOGETHER  

Résztvevők

A projekt fő célcsoportja

a 15-24 éves fiatalok, valamint az őket támogató ifjúságsegítők/oktatók és mentorok köre

Vagyis a projekt fő kedvezményezettjei

azok az ifjúsági munkások, civil szervezetek, oktatási szereplők és döntéshozók, akik aktív részeseivé kívánnak válni a fiatalok társadalmi szerepének erősítésében.

A projekt célja

a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítése, a határokon átnyúló mobilitás elősegítése és a fiatalok együttműködésének fokozása a az ifjúsági kapacitásépítés terén.

FONTOS

Au európai fiataloknak célzott eszközökre, jó gyakorlatokon alapuló tapaszatalatokra, valamint erősebb kompetenciákra van szüksége ahozz, hogy kiteljesíthessék a bennük rejlő potencioálokat.

Szeretnénk Hallani Felőled

Készek vagyunk válaszolni minden kérdésére.

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk esetleges felhasználásáért.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Kövess minket

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Megszakítás