coherent logo

WPs

7 Projektmunkacsomag Létezik:​

WP1 = Alapkutatás: aktuális adottságok és kihívások vizsgálata a fiatalok társadalmi szerepvállalása

A döntéshozókkal való együttműködése, valamint az ifjúsági kompetenciák terén, valamint a COHERENT projekt által kijelölt értékek mentén (pl. befogadás, szolidaritás, uniós értékek, demokratikus értékrend, zöld és fenntartható társadalmak)

WP2 = TUDÁSBÁZIS

A munkacsomeg keretében megvalósuló tudásbázis a fiatalok aktív állampolgári szerepvállalásának elősegítése érdekében bemutatja a témában mérvadó jó gyakorlatokat, módszereket és iránymutatásokat, melyek segítségével számottevő előrelépés érhető el a szakpolitikai terület, illetve a fiatalok társadalmi szerepének erősítésében.

WP3 = Transznacionális kapacitásépítés

Ez a munkafolyamat 3 e-modul és 3 e-tankönyv fejlesztését fedi le, amelyek online foglalkozásokból, gyakorlati feladatmegoldásokból, esettanulmányokból és a résztvevők egyéni munkájához szükséges útmutatókból állnak.

WP4 = Ifjúsági szerepvállalás

Ez a munkacsomag minden releváns célcsoportra összpontosít: fiatalok, ifjúságsegítők/oktatók, mentorok, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, döntéshozók, annak érdekében, hogy az ifjúsági komentenciafejlesztés minél több szereplő bevonásával valósulhasson meg.

WP5 = Szakpolitikai javaslatcsomag

A WP5 iránymutatásokat és ajánlásokat ad az európai, nemzeti és regionális politikai döntéshozók és az ifjúsági szervezetek számára az ifjúságpolitikai együttműködések fokozása érdekében.

Kattintson ide a Policy ToolKit letöltéséhez

WP6 = Kommunikáció, disszemináció

A kommunikációs munkacsomag a kívánt hatás elérése érdekében az alábbi feladatokkal foglalkozik:

a) A projekteredmények széleskörű kommunikálása;

b) A projekt eredményeinek célzott ismertetése a releváns stakeholder szervezetek számára, online tudásbázis kiépítésével;

c) Hosszú távú kommunikációs hatás kiváltása

WP7 = Projektmenedzsment

A munkacsomag fő céljai: hatékony műszaki, tudományos, jogi, pénzügyi és adminisztratív koordináció végrehajtása, valamint a munka zökkenőmentes összehangolása a partnerek között.

Szeretnénk Hallani Felőled

Készek vagyunk válaszolni minden kérdésére.

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk esetleges felhasználásáért.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Kövess minket

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Megszakítás