coherent logo

Descrierea Proiectului

 În cadrul Pachetelor de lucru ale proiectului (WPs) vom promova schimbarea comportamentală pozitivă a tinerilor pentru a deveni co-creatori activi ai societății.

Tinerii din UE au nevoie de instrumente, rețele, bune practici și competențe pentru a-și utiliza potențialul.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea participării tinerilor la viața civică legată de obiectivele tineretului, promovarea mobilității transfrontaliere și creșterea cooperării tinerilor în proiecte.

KA3 – SPRIJIN PENTRU A REFORMA ÎMPREUNĂ POLITICILE EUROPENE DE TINERET COHERENT: A Circle Of youth for tHe EuRope wE waNT

Participanții

GRUPUL ȚINTĂ PRINCIPAL

este tineretul (15-24 ani), precum și lucrătorii/formatorii de tineret, mentorii, antrenorii, …

PRINCIPALII BENEFICIARI FINALI

sunt tinerii, lucrătorii de tineret, organizațiile de tineret, alte ONG-uri, factorii de decizie, organizațiile educaționale informale și formale, …

Impact

Obiectivul proiectului este de a crește participarea tinerilor în viața civică legată de obiectivele de tineret #3, #4, #10, pentru a promova mobilitatea transfrontalieră și a crește cooperarea tinerilor în proiecte, inclusiv în consolidarea capacităților.

Importanţă

Tinerii din UE au nevoie de instrumente, rețele, bune practici și competențe pentru a-și utiliza potențialul.

Ne-am Bucura Sa Primim Vesti De La Tine

Suntem gata să vă răspundem la toate întrebările.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în ea.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Urmează-ne

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Sari la conținut