coherent logo

WPs

Există 7 pachete de lucru pentru proiect:

WP1 = Linia de referință: situația existentă și provocările

WP1 generează o înțelegere a angajamentului civil al tinerilor, a participării active, a colaborării cu factorii de decizie, precum și a competențelor tinerilor pe teme, acoperite de COHERENT, de ex. incluziune, solidaritate, valori UE, viață democratică, UE verde și durabilă, …

WP2 = Centru de cunoștințe

WP2 adună informații selectate pentru a permite tinerilor cetățenie activă, demonstrând cele mai bune practici, metode și linii directoare, colaborarea cu ONG-uri și factorii de decizie, … Va fi, de asemenea, folosit ca inspirație pentru o mai bună participare, solidaritate, implicare, cooperare, pentru realizarea poveștilor de succes.

WP3 = Consolidarea transnațională a capacităților

WP3 acoperă dezvoltarea celor 3 module electronice și a celor 3 manuale electronice, constând din sesiuni online, exerciții, studii de caz și linii directoare pentru munca individuală a participanților

WP4 = Angajamentul tinerilor

WP4 se concentrează pe toate tipurile de grupuri țintă relevante: tineri, lucrători de tineret/formatori, facilitatori, ONG-uri, organizații de tineret, factori de decizie, societate civilă, …

WP5 = Setul de instrumente pentru politici

WP5 va furniza linii directoare cu recomandări și acțiuni clare, îndreptate către factorii de decizie privind politicile la nivel european, național și regional și de tineret. De asemenea, va încorpora un ghid/recomandări cu privire la modul de consolidare a colaborării dintre tineri și factorii de decizie.

Faceți clic aici pentru a descărca Policy Toolkit

WP6 = Diseminare și comunicare

WP6 abordează căile de realizare a impactului dorit și, în special, următoarele obiective individuale:

a) Construirea și diseminarea rezultatelor proiectului;

b) Promovarea pe scară largă a rezultatelor proiectului în comunitățile părților interesate relevante, construirea și să menținerea unui portal web cu soluții și bune practici;

c) Extrapolarea și exploatarea rezultatelor proiectului pentru a obține impactul dorit pe termen lung.

WP7 = Management și coordonare

Principalele obiective ale WP7 sunt: ​​să realizeze o coordonare eficientă tehnică, științifică, juridică, financiară și administrativă, stabilirea mecanismelor și procedurilor de management până la finalul proiectului, precum și asigurarea faptului că mun

Ne-am Bucura Sa Primim Vesti De La Tine

Suntem gata să vă răspundem la toate întrebările.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în ea.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Urmează-ne

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Sari la conținut