coherent logo

Hankkeen kuvaus

Projektin työpakettien (WP) avulla vaalimme nuorissa sitä positiivista toiminnan muutosta, joka tekee heistä yhteiskunnallisesti aktiivisia vaikuttajia.

Nuoret EU:ssa tarvitsevat työkaluja, verkostoja, hyviä käytäntöjä ja kompetenssia ymmärtääkseen oman potentiaalinsa.

KA3– TUKEA TOIMINTATAVAN MUUTOKSELLE EUROOPPALAISET NUORET YHDESSÄ

Osallistujat

TÄRKEIN KOHDERYHMÄ

on nuoriso (15–24-vuotiaat) ja nuorisotyöntekijät / -kouluttajat, valmentajat, ...

TÄRKEIMMÄT LOPPUEDUNSAAJAT

ovat nuoriso, -työntekijät, -järjestöt, muuta kansalaisjärjestöt, päättäjät, epäviralliset ja viralliset koulutusorganisaatiot, ...

Vaikutus

Projektin tavoite on lisätä nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen elämään, joka on yhteydessä nuorten päämääriin #3, #4, #10, edistäen rajoja ylittävää liikkuvuutta ja lisäten nuorten yhteistoimintaa projekteissa, muun muassa kyvykkyyden taitojen rakantamisessa.

TÄRKEÄÄ

Nuoret EU:ssa tarvitsevat työkaluja, verkostoja, hyviä käytäntöjä ja kompetenssia ymmärtääkseen oman potentiaalinsa.

Haluaisimme kuulla sinusta

Olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Seuraa meitä

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content