coherent logo

Yhteistyökumppanit

Projektikonsortiossamme on 13 partneria kymmenestä maasta, joilla on tärkeä ydin tavoite: saada aikaan panostusta Nuorten strategiaan voimaannuttamisen, sitouttamisen ja verkostoitumisen avulla.

MKC Maribor

MKC Maribor (SI) on nuoriso- ja kulttuurikeskus Mariborissa ja COHERENT projektin koordinaattori.

MIITR (SI)

MIITR (SI) on yksityinen kansalaisjärjestö, joka toteuttaa kestävän kehityksen ratkaisuja ja on vastuussa COHERENT WP4 osiosta.

INNOVATION HIVE

INNOVATION HIVE (GR) on yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka luo sovellusten eri alueille uusia keksintöjä, perustuu laajaan sidosryhminen kumppanuuteen.

PROJECTS FOR EUROPE

PROJECTS FOR EUROPE (BE) pyrkii luomaan aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää käsitteen Eurooppalainen kehittymistä eri kulttuureissa.

FRAMEWORK

FRAMEWORK (IT) on vasta perustettu organisaatio, joka edistää EU:lle tärkeitä asioita ja on vastuussa COHERENT WP3 osioista.

DIMOS LARISAION

DIMOS LARISAION (GR) on Larissan viranomainen ja kunnassa se järjestää Nuorten kaupunginvaltuuston, johon osallistuu nuorisoa.

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE (HU) työskentelee ympäristötietoisuuden nostamisen hyväksi erilaisissa ohjelmissa ja on vastuussa COHERENT WP5 osiosta.

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA (HU) on hyvin aktiivinen kansainvälisten projektien toteuttaja, joka edistää ympäristötietoisuutta ja nuorten osallistumista.

PERMACULTURA CANTABRIA

PERMACULTURA CANTABRIA (ES):lla on kaksi päätyötä: ympäristöstä huolehtinen (permakulttuuri, kiertotalous, maatalousmatkailu) ja ihmisen kehittyminen (yrittäjyys, osallistava koulutus, uudet teknologiat). Se on myös vastuussa COHERENT WP1 osiosta.

FOCUS ECO CENTER

FOCUS ECO CENTER (RO) on eko-neuvonnan ja ympäristöasioden koulutuskeskus, joka työskentelee vapaaehtoisten kanssa järjestäen koulutustoimintaa.

ENTRI

ENTRI (LT) pyrkii kehittämään ja edistämään yrittäjyyden taitoja kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä vahvistaen kestävää kehitystä paremman tulevaisuuden puolesta.

YOUTH EURASIA

YOUTH EURASIA (TR) on nuorisojärjestö, joka on vakiintunut järjestämään ympäristöalan, ekologian, sosiokulttuuristen aiheiden, nuorten oikeuksien, aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen osallistuvuuden ja pehmeiden taitojen alan koulutuksia.

OLEMISEN BALANSSIA RY

OLEMISEN BALANSSIA RY (FI) toteuttaa rakenteellisia parannuksia nuorten koulutuksessa käyttämällä hyväkseen tutkimuksiin pohjautuvia aloitteita, ja on vastuussa COHERENT WP6 osiosta.

Haluaisimme kuulla sinusta

Olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Seuraa meitä

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content