coherent logo

WPs

Hankkeessa on 7 työpakettia:

WP1 = Perustaso: olemassaolevat tavat ja haasteet

WP1 luo ymmärtämystä nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen, aktiiviseen osallistumiseen, yhteistyöhön päättäjien kanssa, sekä nuorten kykyjä aiheissa, joita COHERENT käsittelee, esim. osallistavuus, yhteenkuuluuvuus, EU arvot, demokraattinen elämä, vihreä ja kestävä EU, …

WP2 = Tietokeskus

WP2 kerää valikoitua tietoa mahdollistaakseen nuorten aktiivisen kansalaisuuden, esittelee hyviä käytäntöjä, metodeja ja suosituksia, yhteistyössä järjestöjen ja päättäjien kanssa, … Tätä tullaan käyttämään myös inspiraationa parannettaessa osallistumista, yhteenkuuluvuutta, sitoutumista ja yhteistyötä sekä menestystarinoiden toteuttamisessa.

WP3 = Kansainvälisten taitojen valmiuksien kehittäminen

WP3 sisältää kolmen e-modulin ja kolmen e-oppikirjan kehittämisen, sisällyttäen verkkokäsittelyjä, harjoituksia, malliesimerkkejä ja ohjeita osallistujien itsenäiseen työskentelyyn.

WP4 = Nuorten sitoutuminen

WP4 keskittyy kaikkiin oleellisiin kohderyhmiin: nuoret, nuoristotyöntekijät, kouluttajat, edistäjät, kansalaisjärjestöt, nuorisojärjestöt, päättäjät, kansalaisyhteiskunta…

WP5 = Käytäntöjen työkalupakki

WP5 toteutttaa ohjeistuksen selkeille suosituksille ja toiminnoille, jotka on suunnattu eurooppalaisille, kansallisille ja paikallisille päättäjille ja nuorille. Se sisällyttää myös ohjeet/suositukset sille, miten vahvistaa yhteistyötä nuorten ja päättäjien välillä.

Lataa Policy ToolKit napsauttamalla tätä

WP6 = Levittäminen ja viestintä

WP6 keskittyy reitteihin, joilla saavutetaan toivottu vaikutus ja erityisesti seuraamalla yksilöllisiä tavoitteita:

a) luoda ja jakaa projektin tuloksia;

b) edistää laajalti projektin tuloksia niinkuin ne ovat asiaankuuluvia sidosryhmien yhteisöille, rakentaa ja ylläpitää verkkopohjainen portaali, joka perustuu hyviin käytäntöihin;

c) yleistää ja hyödyntää projektin tuloksia saavuttaakseen haluttuja pitkäaikaisvaikutuksia.

WP7 = Johtaminen ja koordinointi

WP7:n päätavoitteet ovat: toteuttaa (vaikuttavan) tehokasta teknistä, tieteellistä, laillista, taloudellista ja hallinnollista yhteistyötä, laatimalla järjestelmiä ja hallintamenettelytapoja niin projektin lopettamiseen kuin työskentelyn sujumisen takaamiseksi, ja että yhteystyökumppanit saavat saman määrän tietoa.

Haluaisimme kuulla sinusta

Olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Seuraa meitä

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content