coherent logo

Project Description

Vykdydami projekto darbo paketus (DP) skatinsime teigiamus jaunimo elgesio pokyčius, kad jis taptų aktyviu visuomenės bendrakūrėju.

ES jaunimui reikia priemonių, tinklų kūrimo, gerosios patirties ir kompetencijų, kad galėtų realizuoti savo potencialą.

KA3 – PARAMA POLITIKOS REFORMAI EUROPOS JAUNIMAS KARTU

Dalyviai

Pagrindinė Tikslinė Grupė

jaunimas (15-24 m.), taip pat su jaunimu dirbantys asmenys, mentoriai, mokytojai.

GALUTINIS NAUDOS GAVĖJAS

jaunimas, su jaunimu dirbantys asmenys, jaunimo organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, sprendimų priėmėjai, neformaliojo ir formaliojo švietimo organizacijos.

Projekto tikslas

didinti jaunimo dalyvavimą pilietiniame gyvenime, susijusiame su jaunimo tikslais Nr. 3, Nr. 4, Nr. 10, skatinti tarpvalstybinį judumą ir didinti jaunimo bendradarbiavimą projektuose, įskaitant gebėjimų stiprinimą.

Svarba

ES jaunimui reikia priemonių, tinklų kūrimo, gerosios patirties ir kompetencijų, kad galėtų realizuoti savo potencialą.

Norėtume išgirsti iš jūsų

Esame pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sekite mus

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content