coherent logo

Partneriai

Projekte dalyvauja 13 partnerių iš 10 šalių, kurių pagrindinis tikslas yra įrodyti savo indėlį į Jaunimo strategiją, suteikiant jaunimui daugiau galių, įtraukiant į veiklą ir užmezgant ryšius per tinklą.

MKC Maribor

MKC Maribor (SL) yra jaunimo ir kultūros centras iš Mariboro ir COHERENT projekto koordinatorius.

MIITR (SI)

MIITR (SL) yra privati ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti darnaus vystymosi sprendimus ir vadovaujanti COHERENT 4 darbo grupei.

INNOVATION HIVE

INNOVATION HIVE (GR) yra privati ne pelno siekianti organizacija, kuri, remdamasi didele suinteresuotųjų šalių partneryste, diegia atvirąsias inovacijas įvairiose taikomųjų programų srityse.

PROJECTS FOR EUROPE

PROJECTS FOR EUROPE (BE) siekia kurti iniciatyvas, kurių tikslas – skatinti sąvokos “europietis” plėtrą įvairiose kultūrose.

FRAMEWORK

FRAMEWORK (IT) yra naujai įsteigta organizacija, skatinanti ES prioritetus ir vadovaujanti COHERENT 3 darbo grupei.

DIMOS LARISAION

DIMOS LARISAION (GR) yra vietinė valdžios institucija iš Larisos, kuri kaip ir miesto savivaldybė, prisideda prie Jaunimo miesto tarybos veiklų įgyvendinimo.

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE (HU) ekologinio sąmoningumo ugdymo srityje ir vadovauja COHERENT 5 darbo grupei.

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA (HU) yra naujai įsteigta organizacija, skatinanti IS prioritetus ir pirmaujanti aplinkosauginio sąmoningumo ir jaunimo dalyvavimo srityje.

PERMACULTURA CANTABRIA

PERMACULTURA CANTABRIA (ES) turi dvi pagrindines veiklos kryptis: aplinkosauga (permakultūra, žiedinė ekonomika, agroturizmas) ir žmogaus vystymasis (verslumas, įtraukusis švietimas, naujos technologijos). Ji taip pat vadovauja COHERENT 1 darbo grupei.

FOCUS ECO CENTER

FOCUS ECO CENTER (RO) yra ekologinio konsultavimo ir aplinkosauginio švietimo centras, bendradarbiaujantis su savanoriais ir vykdantis švietėjišką veiklą.

ENTRI

ENTRI (LT) siekiama ugdyti ir skatinti verslumo įgūdžius visose amžiaus ir socialinėse grupėse, kad būtų sudarytos sąlygos tvariam vystymuisi ir geresnei ateičiai.

YOUTH EURASIA

YOUTH EURASIA (TR) – jaunimo asociacija, kuri atlieka suaugusiųjų ir jaunimo tyrimus aplinkos, ekologijos, socialinių ir kultūrinių klausimų, jaunimo teisių, aktyvaus pilietiškumo, socialinės įtraukties ir minkštųjų įgūdžių srityse.

OLEMISEN BALANSSIA RY

OLEMISEN BALANSSIA RY (FI) yrFI) naujai įsteigta organizacija, skatinanti IM prioritetus ir vadovaujanti WP 6.

Norėtume išgirsti iš jūsų

Esame pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sekite mus

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content