coherent logo

Opis projekta

Skozi projektne delovne pakete (WP) bomo spodbujali pozitivno spremembo vedenja med mladimi, da bodo postali aktivni so-ustvarjalci družbe.

Mladi v EU potrebujejo orodja, mreženje, dobre prakse in kompetence za uresničevanje njihovih potencialov.

KA3 – PODPORA ZA REFORMO POLITIK, EUROPEAN YOUTH TOGETHER

Udeleženci

OSREDNJA CILJNA SKUPINA

so mladi (15-24 let), pa tudi mladinski delavci/trenerji, mentorji, itd.

OSREDNJI KONČNI UPORABNIKI

so mladi, mladinski delavci, mladinske organizacije, drugi NVO-ji, tvorci politik, formalne in neformalne izobraževalne ustanove, itd.

Vpliv

Namen projekta je povečati participacijo mladih v družbi, v povezavi z Evropskimi cilji mladih #3, #4, #10, spodbujati čezmejno mobilnost ter povišati udejstvovanje mladih v projektih, vključno s krepitvijo zmogljivosti.

Novice

Mladi v EU potrebujejo orodja, mreženje, najboljše prakse in kompetence, da uresničijo svoj potencial.

Radi bi slišali od vas

Pripravljeni smo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sledi nam

2021 © Coherent Project. Vse pravice pridržane. | Poganja ga Innovation Hive | Oblikovano od Netlead

Skip to content