coherent logo

WPs

Obstaja 7 projektnih delovnih paketov:

WP1 = Ozadje: obstoječe prakse in izzivi

WP1 prinaša razumevanje civilnega udejstvovanja mladih, aktivne participacije, sodelovanja s snovalci politik, kot tudi o področnih kompetencah mladih, ki jih pokriva COHERENT, kot so vključenost, solidarnost, EU vrednote, demokratično življenje, zelena in trajnostna Evropa, …

WP2 = Središče znanja

WP2 zbira izbrane informacije za omogočanje aktivnega državljanstva mladih, demonstrira dobre prakse, metode in navodila, sodelovanje z NVO-ji in snovalci politik, … Uporabljen bo tudi kot navdih za izboljšano participacijo, solidarnost, udejstvovanje, sodelovanje za uresničevanje uspešnih zgodb.

WP3 = Transnacionalna krepitev zmogljivosti

WP3 pokriva razvoj 3 e-modulov in 3 e-učbenikov, sestavljenih iz online udejstvovanja, vaj, študij primerov in navodil za individualno delo udeležencev.

WP4 = Mladinsko udejstvovanje

WP4 se osredotoča na vse pomembne tipe ciljnih skupin: mlade, mladinske delavce/trenerje, facilitatorje, NVO-je, mladinske organizacije, snovalce politik, civilno družbo, …

WP5 = Zbirka orodij politike

WP5 bo pripravil navodila z jasnimi priporočili in akcijami, usmerjenimi na EU, nacionalno in regionalno delovanje snovalcev politik in mladih. Vseboval bo tudi navodila/priporočila kako okrepiti sodelovanje med mladimi in snovalci politik.

Kliknite tukaj , če želite prenesti Policy ToolKit

WP6 = Diseminacija in komunikacija

WP6 naslavlja poti za doseganje želenega učinka, predvsem za sledeče posamezne cilje: a) Oblikovati in diseminirati projektne rezultate; b) Na široko promovirati projektne rezultate relevantnim skupinam deležnikom, izgraditi in krepiti spletni portal rešitev in dobrih praks; c) Predvideti in izkoriščati projektne rezultate za doseganje želenih dolgotrajnih učinkov.

WP7 = Vodenje in upravljanje

WP7 ima naslednje cilje: učinkovita tehnična, znanstvena, pravna, finančna in administrativna koordinacija, oblikovanje mehanizmov ter upravljavskih procesov do konca projekta kot tudi zagotavljanje gladkega poteka dela ter enake stopnje informiranosti med partnerji.

Radi bi slišali od vas

Pripravljeni smo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sledi nam

2021 © Coherent Project. Vse pravice pridržane. | Poganja ga Innovation Hive | Oblikovano od Netlead

Skip to content