coherent logo

Partnerji

Naš projektni konzorcij sestavlja 13 partnerjev iz 10 držav s pomembnim osrednjim ciljem: doprinos k EU strategiji za mlade preko opolnomočanja, vključevanja in mreženja.

MKC Maribor

MKC Maribor (SI) je mladinski kulturni center iz Maribora in COHERENT projektni koordinator.

MIITR (SI)

MIITR (SI) je zasebni NVO, ki izvaja rešitve trajnostnega razvoja ter vodi COHERENT WP4 delovni paket.

INNOVATION HIVE

INNOVATION HIVE (GR) je zasebna neprofitna organizacija, ki oblikuje odprte inovacije na raznolikih področjih ter z velikimi partnerstvi deležnikov.

PROJECTS FOR EUROPE

PROJECTS FOR EUROPE (BE) pripravlja iniciative z namenom promocije za razvoj koncepta “evropski” znotraj različnih kultur.

FRAMEWORK

FRAMEWORK (IT) je na novo ustanovaljena organizacija, ki promovira EU prioritete ter vodi COHERENT WP5 delovni paket.

DIMOS LARISAION

DIMOS LARISAION (GR) je upravni organ iz Larisse in kot občina tudi organizator Mladinskega Mestnega Sveta za participacijo mladih.

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE (HU) deluje na področju okoljskega ozaveščanja in programih informiranja ter vodi COHERENT WP5 delovni paket.

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA

NAGYKANIZSA OBČINA (HU) je zelo aktivna pri implementaciji mednarodnih projektov, ki promovirajo okoljsko ozaveščenost in participacijo mladih.

PERMACULTURA CANTABRIA

PERMACULTURA CANTABRIA (ES) ima dve veji delovanja: okolje (permakultura, krožno gospodarstvo, agroturizem) in razvoj družbe (podjetništvo, vključujoče izobraževanje, nove tehnologije). Vodi tudi COHERENT WP1 delovni paket.

FOCUS ECO CENTER

FOCUS ECO CENTER (RO) ponuja eko-svetovanja in deluje kot okoljski izobraževalni center, ki s pomočjo prostovoljcev ustvarja izobraževalne aktivnosti.

ENTRI

ENTRI (LT) razvija in promovira podjetniške veščine za vse starosti in družbene skupine za spodbujanje trajnostnega razvoja in boljše prihodnosti.

YOUTH EURASIA

YOUTH EURASIA (TR) mladinska organizacija, ustanovljena za izvajanje študij za odrasle in mladino s področij okolja, ekologije, družbeno-kulturnih izzivov, pravic mladih, aktivnega državljanstva, socialne vključenosti ter razvoja mehkih veščin.

OLEMISEN BALANSSIA RY

OLEMISEN BALANSSIA RY (FI) vpeljuje strukturne izboljšave v izobraževanju za mlade skozi raziskovalne iniciative ter vodi COHERENT WP6 delovni paket.

Radi bi slišali od vas

Pripravljeni smo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sledi nam

2021 © Coherent Project. Vse pravice pridržane. | Poganja ga Innovation Hive | Oblikovano od Netlead

Skip to content