coherent logo

Proje Açıklaması

 Proje içerisindeki çalışma paketleri bünyesinde genç kuşağın toplum içerisinde aktif bir rol alması ve topluma yaratıcı katkılar sunması için pozitif değişimler yapıyoruz. ÖNEM

AB’deki gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araçlara, ağ oluşturmaya, en iyi uygulamalara ve yeterliliklere odaklanıyoruz.

KA3 – POLİTİKA REFORMU İÇİN DESTEK
EUROPEAN YOUTH TOGETHER

Katılımcılar

ANA HEDEF GRUBUMUZ

15-24 yaş aralığındaki genç kuşak, onlarla çalışmalar yürüten gençlik çalışanları, eğitmenler, mentörler ve koçlardır.

NİHAİ FAYDALANICILARIMIZ

genç kuşak, gençlik çalışanları, gençlik örgütleri, ilgili STK'lar, karar vericiler, yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır.

Projenin amacı

AB tarafından belirlenen üçüncü, dördüncü ve beşinci gençlik hedefleri doğrultusunda genç kuşağın sivil toplum hayatına katılımını artırmak, sınırlararası haraketliliği teşvik etmek, gençlik işbirliğini artırmak ve kapasite gelişimi sağlamaktır.

Önem

AB’deki gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araçlara, ağ oluşturmaya, en iyi uygulamalara ve yeterliliklere odaklanıyoruz.

Sizden Haber Almak İstiyoruz

Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG 

Bizi takip edin

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content