coherent logo

Ortaklar

Projemiz, aynı ortak amaca sahip olan 10 ülkeden 13 dernekten oluşmaktadır; bu amaç Genlik Stratejilerine network üzerinden güçlendirme, bulunma ve bağllantı yoluyla katkı göstermektir.

MKC Maribor

MKC Maribor (Sl) Maribor’da yer alan gençlik ve kültür merkezidir ve COHERENT proje koordinatörüdür.

MIITR (SI)

MIITR (Sl) özel bir sivil toplum kuruluşudur ve sürdürülebilir çözüm geliştirme ve uygulamaları yapar ve COHERENT WP4’ün lideridir.

INNOVATION HIVE

INNOVATION HIVE (GR) kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur, paydaşların geniş katılımlarına uygun farklı başvuru konularında yenilikler yaparlar.

PROJECTS FOR EUROPE

PROJECTS FOR EUROPE (BE) farklı kültürlerde ‘AVRUPALI’ konseptinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan girişimler oluşturmayı hedefler.

FRAMEWORK

FRAMEWORK (IT) COHERENT WP3’ün lideri olan, AB önceliklerine katkı sağlayan, yeni kurulmuş bir organizasyondur.

DIMOS LARISAION

DIMOS LARISAION (GR) Larissa’dan yetkilidir ve Belediye olarak, genç insanların katılımıyla Gençlik Kent Konseyi organize etmektedir.

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE FUTURE (HU), çevresel farkındalık artırma alanında çalışmaktadır ve COHERENT WP5. websitesi gerekli

LOCAL GOVERNMENT OF NAGYKANIZSA

NAGYKANIZSA YEREL YÖNETİMİ (HU), uluslararası projelerin uygulanmasında, çevresel farkındalığın artmasında ve gençlik katılımında oldukça aktiftir.

PERMACULTURA CANTABRIA

PERMACULTURA CANTABRIA (ES) iki ana hatta çalışır: çevre bakımı (permakültür, döngüsel ekonomi, tarım turizmi) ve insani gelişim (girişimcilik, kapsayıcı eğitim, yeni teknolojiler). Ayrıca COHERENT WP1 ‘in lideridir.

FOCUS ECO CENTER

FOCUS ECO CENTER (RO) gönüllülerle birlikte eğitim faaliyetleri yürütmek üzere çalışan bir eko-danışmanlık ve çevre eğitim merkezidir.

ENTRI

ENTRI (LT) daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için tüm yaş ve sosyal gruplarda girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

YOUTH EURASIA

YOUTH EURASIA (TR) gençler ve yetişkinler ile, çevre, ekoloji, sosyo kültürel konular, gençlik hakları, aktif vatandaşlık, sosyal kapsam ve yumuşak yetenek konularında çalışmalar yapan bir kuruluştur.

OLEMISEN BALANSSIA RY

OLEMISEN BALANSSIA RY (FI) araştırmaya dayalı girişimlerle gençlere yönelik eğitimde yapısal iyileştirmeleri hayata geçirir, ek olarak COHERENT WP6’nın lideridir.

Sizden Haber Almak İstiyoruz

Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Bizi takip edin

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content