coherent logo

WPs

7 proje çalışma paketi vardır:

WP1 = Temel odak noktamız: mevcut yöntemler ve zorluklar

Projemizin ilk çalışma paketi (WP1); genç kuşağın sivil toplum ruhunu anlaması, aktif katılım gerçekleştirmesi, karar vericiler ile işbirliğinde bulunmasının yanı sıra COHERENT içerisinde gençlik yeterliliklerinin geliştirilmesi için ele alınan kapsayıcılık, dayanışma, AB değerleri, demokratik katılım, yeşil ve sürdürülebilir hayat gibi konuları da kapsamaktadır.

WP2 = Bilgi Merkezi

Projemizin ikinci çalışma paketi (WP2); genç kuşağın aktif vatandaşlık bilincini artırmak, en iyi uygulamaları, yöntemleri ve yönergeleri göstermek, karar vericilerle ve STK’lar ile etkin işbirliği yapmak üzere seçkin bilgileri toparlamaktadır. Bu kaynaklar; daha katılımcı bir toplum, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, işbirlikleri kurulması ve yeni başarı hikayelerinin yazılması için bir ilham kaynağı olacaktır.

WP 3 = Ulusötesi Kapasite Geliştirme

Projemizin üçüncü çalışma paketi (WP3); çevrimiçi oturumlar, alıştırmalar, vaka analizleri ve katılımcıların bireysel çalışmaları için çeşitli kılavuzlardan oluşan 3 e-modül ve 3 e-ders kitabı geliştirmektedir.

WP 4 = Gençlik Katılımı

Projemizin dördüncü iş paketi (WP4), ana hedef gruplarımız olan genç kuşak, gençlik çalışanları, eğitmenler, STK’lar, gençlik örgütleri, karar vericiler ve sivil toplum gibi aktörlerin projeye dahil olmasına ve faydalanmasına odaklanmaktadır.

WP 5 = Politika Araç-Gereçleri

Projemizin beşinci iş paketi (WP5); politika yapıcılarına ve gençlere yönelik bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde net tavsiyeler, eylemler ve yönergeler sunacaktır. Ayrıca, genç kuşak ve karar vericiler arasındaki işbirliğinin nasıl güçlendirileceğine dair bir yönerge/tavsiye içerecektir.

Policy ToolKit’i indirmek için buraya tıklayın

WP 6 = Yaygınlaştırma ve İletişim

Projemizin altıncı iş paketi (WP6) olan yaygınlaştırma ve iletişim süreci projenin istenen etkiye ulaşması için gerekli yöntemleri ve özellikle aşağıdaki bireysel hedefleri ele almaktadır:

a) Proje sonuçlarını yaratmak ve bunu yaygınlaştırmak

b) Proje sonuçlarını ilgili paydaş topluluklarına yaygın olarak tanıtmak, çözümler ve en iyi uygulamalarla web tabanlı bir portal oluşturmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek.

c) Arzu edilen uzun vadeli etkileri elde edebilmek için proje sonuçlarının türemesini ve kullanılmasını sağlamak

WP 7 = Yönetim ve Koordinasyon

Projemizin yedinci iş paketi (WP7) bilimsel, teknik, yasal, finansal ve yönetimsel açıdan etkili bir proje yönetimini gözetmektedir. Ayrıca, projenin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için bütün ortak kurumlar arasında eşit düzeyde açık bir iletişim sistemi, sağlam bir mekanizma ve yönetim prosedürleri işleyişini hedeflemektedir.

Sizden Haber Almak İstiyoruz

Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG 

Bizi takip edin

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content